lørdag 30. mai 2015

Marktplatz i Hildesheim

Den gamle markedsplassen i Hildesheim har gjennom hundrevis av år vært byens hjerte og sjel. Plassen er omkranset av en rekke flotte og særpregede bygninger, og her er det et yrende folkeliv. Hit kom min farfar på sin reise i 1881, og her må han sittet med sin skisseblokk en time eller tre. En av hans mest detaljrike tegninger er nemlig herfra.

Marktplatz i Hildesheim slik den så ut i 1881. Til høyre ser vi Wedekindhaus (fra 1598), i midten Tempelhaus (fra 1591) og til venste en del av Rathaus som ble bygget i 1290 (ombygget på 1400-tallet). Foran rådhuset ser vi brønnen eller fontenen fra 1542.

Det var ikke vanskelig å finne ut hvor farfar satt da han tegnet denne tegningen. Bygningene ser nesten helt like ut i dag, og vi fant en hyggelig fortausrestaurant der vi så disse bygningene fra samme synsvinkel. Kanskje satt vi ved samme bordet som farfar for 134 år siden?
Men bildet skjuler en grusom hemmelighet. Den 22. mars 1945 ble Hildesheim utsatt for en voldsom terrorbombing. Dette gikk hardt utover byens kulturminner. Alle bygningene rundt den historiske markedsplassen ble ødelagt. I årene etter krigen ble nye bygninger satt opp, men nå i moderne stil. Man så framover og ville sette en strek over historien. Det var først noen tiår etter krigen at røstene som ønsket å gjenskape den gamle markedsplassen, fikk gjennomslag. Flere av de nye bygningene ble revet og mange hundre millioner ble brukt på å lage gode kopier av de gamle bygningene. Prosjektet ble fullført på 1990-tallet.

Denne form for kulturminnevern har et blandet omdømme på den hjemlige arena, for å si det forsiktig. Men i Hildesheim har det vært bred oppslutning om denne reinkarnasjonen. Plassen er nå igjen blitt et naturlig sentrum i byen,  - til glede for befolkningen og selvsagt også for turister!

Marktplatz etter bombingen 22. mars 1945. Den gamle brønnen overlevde, men alle husene rundt plassen ble enten jevnet med jorden eller omgjort til skrøpelige ruiner.

Bombingen i 1945 ødela dessuten flere av de andre bygningene som farfar tegnet i 1881. Nedenfor har jeg satt inn tegninger av to av dem. Disse bygningene er ikke gjenreist. I tillegg besøkte farfar to av Hildesheims mange store kirker, St. Michaels Kirche og St. Godehard Kirche. Disse vil jeg komme tilbake til i neste blogg.

Trinitatis Hospital ved Andreasplassen i Hildesheim. Bygningen ble reist i 1329 og ødelagt av bombingen i 1945

Andreanum Gymnasium fra 1654. Bombet i 1945 og erstattet av nye bygninger

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar